Blinfo

iOS applikationen der hjælper blinde og svagsynede med at se

Problem

For blinde og svagsynede kan det være svært, og til tider umuligt, at navigere trygt i bygninger. Living IT Lab havde derfor et ønske om at hjælpe denne målgruppe med at navigere mere trygt og sikkert i offentlige og private bygninger vha. den nye iBeacon teknologi.

Løsning

I samarbejde med Living IT Lab har vi udviklet Blinfo systemet, der gør det nemmere for blinde og svagsynede at navigere indendørs. Løsningen består af en iOS applikation optimeret til personer med synshandicap, samt et tilhørende web-baseret CMS til administrering og opsætning af Blinfo systemet i bygninger.

Vores roller i projektet

  • Konceptudvikling
  • Idégenerering
  • Teknisk rådgivning
  • Grafisk design
  • iOS udvikling
  • Frontend udvikling
  • Backend udvikling
  • Brugerevaluering

Blinfo er udviklet for, og i samarbejde med, Living IT Lab, der er en non-profit organisation der arbejder for at skabe innovation inden for social IT, herunder IT produkter og services til gavn for mennesker med funktionsnedsættelse.

Blinfo hjælper blinde og svagsynede med at navigere nemmere i bygninger som de færdes i. Moderne bygninger er udfordrende at færdes i for denne målgruppe, da de mangler information, som seende nemt kan afkode når de træder ind i en bygning. Det kan være information som at elevatoren findes til højre for indgangen, eller at der er lukket i kantinen i dag. Yderligere er det ikke alle bygninger der har personale tilknyttet til at assistere blinde og svagsynede. Sammenlagt skaber dette en stor usikkerhed som Blinfo kan reducere.

Blinfo iPhone og CMS mockups

Det samlede Blinfo system består af en iOS app og et web-baseret Content Management System (CMS), hvor det er muligt at administrere tilgængeligheds informationer for bygninger. Blinfo er designet og testet i samarbejde med synshandicappede personer og synsfaglige eksperter, hvilket sikrer at systemet er let tilgængeligt for målgruppen.

Vi har mange års erfaring med udvikling af IT produkter og apps, både til web og smartphones. Vores tekniske indsigt gør det muligt for os at realisere din idé til en ny app eller platform. Vi vil gerne svare på dine spørgsmål, hvis du tager kontakt til os.

Blinfo iOS app

Blinfo iPhone mockups

Blinfo meddelelser

iOS appen er designet til at give information til personer med synshandicap, når de befinder sig i en bygning eller et område. Appen understøtter VoiceOver og andre tilgængelighedsfunktioner, der gør det muligt for blinde og svagsynede at benytte appen uden at kunne se hvad der foregår på telefonens skærm. Brugere af appen modtager information i form af push-beskeder, kaldet Blinfo meddelelser, der bliver aktiveret på specifikke steder, når brugeren bevæger sig rundt i en bygning eller et område der benytter Blinfo systemet. Når en Blinfo meddelelse åbnes, giver appen små korte instruktioner, der fortæller om de omgivelser som brugeren befinder sig i.

Nærhedsidentifikation

Som et tillæg til Blinfo meddelelser, er Blinfo appen designet til at gøre det muligt for blinde og svagsynede at navigere til steder eller genstande i deres umiddelbare nærhed, ved hjælp af det der i Blinfo kaldes Nærhedsidentifikation. Nærhedsidentifikation gør det muligt for en blind eller svagsynet at afspille en sekvens af klik-lyde på deres smartphone, der kan fortælle dem hvor langt de omtrentligt befinder sig fra noget bestemt. Nærhedsidentifikation kan eksempelvis benyttes til at gøre det nemmere for blinde at finde døren til herretoilettet, når de befinder sig i et område hvor der er mange døre omkring dem.

Blinfo CMS

Blinfo CMS mockup - popover

Udover appen består Blinfo af et web-baseret administrationssystem til håndtering af Blinfo meddelelser. Systemet gør det nemt for bygnings- og tilgængelighedsansvarlige at oprette og administrere Blinfo meddelelser for en bygning. I administrationssystemet kan Blinfo meddelelser tilknyttes et bestemt sted i en bygning, og det er muligt at justere en lang række indstillinger for en meddelelse. En velkomstmeddelelse ved indgangen til en bygning, kan eksempelvis indstilles til kun at være aktiv i bygningens åbningstid.

iBeacon support

For at muliggøre at Blinfo meddelelser kan aktiveres på helt specifikke steder i en bygning eller et område, er der i appen implementeret iBeacon support. iBeacons kaldes også Bluetooth beacons, hvilket er små Bluetooth enheder der kan placeres udvalgte steder i en bygning, hvor de hele tiden udsender et signal. Når en bruger har installeret Blinfo appen på sin smartphone, er det muligt for appen at opfange dette signal via Bluetooth. Når brugeren bevæger sig rundt i en bygning, vil appen automatisk modtage Blinfo meddelelser, der er tilknyttet iBeacons omkring brugeren.

På vores Blog, Bagtanker, kan du læse mere om iBeacons i indlægget iBeacons – En lovende teknologi for fremtiden. Hvis du ønsker at vide mere om Blinfo, kan appen downloades i App Store, og du kan læse mere på produktets hjemmeside.

“For at lave Blinfo havde vi behov for en fuldstændig skræddersyet løsning, da det er et produkt der ikke er set før. Bagvendts kreative tilgang, kombineret med deres tekniske og designmæssige evner, gjorde at vi står med et færdigt produkt der bare fungerer og rummer masser af spændende muligheder for videreudvikling. De har øje for de små detaljer, som gør at produktet bliver yderst brugervenligt og lækkert på samme tid.”

Stefan Tholstrup Schmidt - Projektleder

Det bliver en fornøjelse! Vi elsker at møde nye mennesker, og har altid kaffe og lækkerier på kontoret.

Kontakt os