Hvad er IT produktudvikling?

Lær hvorfor IT produktudvikling kræver en bred vifte af kompetencer

Begrebet IT produktudvikling bliver mere og mere udbredt, og vil i fremtiden få langt større betydning. Ja - det kan vi jo sagtens sige, nu hvor vi alle i Bagvendt har en baggrund som IT produktudviklere fra Aarhus Universitet. Lad mig dog lige uddybe hvorfor jeg mener at IT produktudvikling er vigtigt, hvad vi forstår ved det, og hvordan vi håndterer det i Bagvendt.

Stationæ… bærba… mobi… smart alt muligt!

Siden 1990 er den teknologiske udvikling eksploderet voldsomt, og den fortsætter endnu hurtigere. Der kommer flere og flere typer af enheder, som alle er koblet op på internettet. I “gamle dage” skulle man kun forholde sig til en stationær eller bærbar computer. I dag skal man forholde sig til forskellige enheder såsom tablets, smartphones, smartwatches mv. Alle de internet-opkoblede enheder har ændret vores opfattelse af et IT produkt, og vi beskriver dem ofte som en del af Internet of Things paradigmet. Eksempler på dette er smarte vægte, pulsmålere, ure, senge mv. som automatisk synkroniserer med en platform på nettet. På baggrund af dette, er der opstået begreber som Pervasive computing og Ubiquitous computing, hvilket betyder “Allestedsnærværende IT” eller “IT i alting”.

Det at der er kommet IT i alting, gør at definitionen på et IT produkt er blevet langt bredere. Begrebet IT varierer også i et meget større omfang, da IT er blevet en del af mange forskellige brancher. Derfor er der brug for flere forskellige kompetencer, når man udvikler et IT produkt. Der er blandt andet brug for folk med kompetencer inden for selve branchen, hardwareudvikling, webudvikling, iOS udvikling, frontend udvikling, backend udvikling, interface design, industrielt design, materiale eksperter, mv., som også gør projektledelsen af et IT produkt mere udfordrende. Med denne viden om et IT produkt, er det nemmere at forklare hvad IT produktudvikling er.

Vores tilgang til IT produktudvikling

Kort og simpelt fortalt: IT produktudvikling er en brugercentreret proces, hvorved et IT produkt bliver til. Denne proces bliver ofte beskrevet som agil eller iterativ, samt struktureret på forskellige måder alt efter hvem du spørger. Det er et bredt område, så jeg vil ikke dække det hele her, men i det følgende vil jeg beskrive hvordan vi overordnet griber denne proces an.

Prototypeudvikling - den rigtige løsning skal findes

Sidste år, skrev jeg et indlæg om vores tilgang til IT produktudvikling, som beskriver måden hvorpå vi tilgår et projekt, når en kunde gerne vil have udviklet et nyt IT produkt. Essensen af indlægget er, at vi sammen med kunden finder frem til den fundamentale løsning igennem prototypeudvikling. Ordet prototype er et nøgleord når vi taler om IT produktudvikling. En prototype er en skrabet eller tidlig version af et IT produkt, hvor det er helt i orden at der forekommer fejl, mangler, ustabilitet mv. Prototypernes formål er at blive testet af forskellige interessenter, og derigennem identificere forkerte antagelser før IT produktet bliver færdigudviklet. Dette kan være antagelser i forhold til slutbrugeren af produktet, ens kunde, eller antagelser internt imellem udviklerne bag IT produktet. Et eksempel på dette er udviklingen af Blinfo, hvor prototyper hjalp os og kunden med at eliminere antagelser i forhold til slutbrugeren, der i dette projekt var blinde og svagsynede. For at finde den rigtige løsning, byggede vi en prototype, der skulle teste 8 forskellige brugsscenarier. Heraf var der kun et enkelt scenarie der gav mening i forhold til brugerne, og det var dette vi endte med at implementere i det endelige produkt.

IT produktet - den rigtige løsning skal bygges

Når der er styr på den fundamentale løsning, skal selve IT produktet udvikles. Her handler det om ren eksekvering på selve løsningen, så den bliver bygget på den bedst mulige måde! De nødvendige kompetencer afhænger af IT produktets karakter og omfang. For at finde frem til disse kompetencer, er det vigtigt at stille nogle essentielle spørgsmål. Hvis der er tale om en app, ville disse spørgsmål eksempelvis være, "skal data synkroniseres til skyen?" eller "skal appen være tilgængelig på iOS, Android og Windows Phone?". Svarene på disse spørgsmål afgør omfanget af projektet, og definerer samtidigt de forskellige kompetencer der skal bringes i spil.

Afsluttende skal det siges, at da vi er et lille tre-mands-firma, besidder vi logisk nok ikke alle kompetencer der er involveret i IT produktudviklingen af større produkter. Derfor har vi hver især specialiseret os inden for nogle få områder, og resten af kompetencerne finder vi hos vores samarbejdspartnere. På den måde kan vi sikre en høj kvalitet når vi udvikler.

David Andersen
  • David Andersen

  • 3. januar 2016

Det bliver en fornøjelse! Vi elsker at møde nye mennesker, og har altid kaffe og lækkerier på kontoret.

Kontakt os