Fremtidens mobile sundhedsteknologi

Kan forbrugerteknologi i fremtiden alarmere os før vi bliver syge?

Vil du med på en lille rejse ud i fremtiden og skabe dig et overblik over, hvordan den hastige udvikling inden for mobil sundhedsteknologi kan få en vigtig betydning for dig? Hvis ja, så læs videre her, hvor jeg vil give mine bud på de mest sandsynlige konsekvenser af den nuværende udvikling inden for mobil sundhedsteknologi.

I slutning af 2008 blev et nyt markedssegment defineret inden for sundhedsteknologien, da Fitbit udgav deres Fitbit Classic, én af de første fitness trackers rettet mod dig og mig som forbrugere. Efterfølgende har et utal af fitness trackers set dagens lys, og begrebet “wearables” er blevet et dagligdags begreb for mange. Fælles for de fleste af disse trackers er, at de kontinuerligt kan overvåge vores fysiske aktivitet, puls og søvnmønstre. I nyere tid er der dog sket en spændende udvikling inden for sensor teknologien, hvor fysiologiske parametre som kropstemperatur, svedproduktion, hjerterytme, respiration, iltmætning og blodtryk, nu kan overvåges over en hel dag ved et begrænset strømforbrug. Det betyder, at det nu er muligt at udvikle små enheder, der kan overvåge vores helbredstilstand over en hel dag på kun en enkelt batteriopladning. Illustrationen herunder viser et overblik over nogle af de nyere produkter på markedet inden for mobil sundhedsteknologi. Lad os kalde dem mHealth trackers.

Wearable devices

Mobil sundhedsteknologi - muligheder og udfordringer

Det er min klare overbevisning at mHealth trackers inden for en overskuelig fremtid vil tillade identificering af helbredsmæssige afvigelser i kroppen, baseret på daglig overvågning. Som brugere vil vi dermed få muligheden for at blive alarmeret, hvis vores krop viser tegn på sygdom. Måske endda før vi selv får mistanke om, at noget er galt. Personligt er jeg meget spændt på at se, hvornår, og ikke hvorvidt, det bliver muligt for mHealth trackers at overvåge vores stress niveau, baseret på afvigelser i eksempelvis vores søvnmønstre, aktivitetsniveau og hjerterytme. Jeg forestiller mig, at man i en snæver vending kunne få en venlig reminder om at skrue tempoet ned på arbejdspladsen, inden kroppen fysisk giver efter for stress…  smart ik? Samtidigt er jeg overbevist om, at historisk data over vores fysiologiske parametre vil give læger mulighed for at skabe et hurtigt og meget retvisende billede af vores helbredstilstand. Dermed sparer både patienten og lægen tid under en konsultation, og det vil med stor sandsynlighed blive nemmere at stille en mere præcis diagnose.

Jeg er dog samtidigt en smule bekymret for udviklingen inden for den mobile sundhedsteknologi. Konkret er jeg bekymret for, at en konstant overvågning og adgang til vores helbredsdata vil give anledning til en større kropsbevidsthed, og eventuelt skabe mere bekymring omkring vores helbred end højst nødvendigt. En anden bekymring, der ligger lige til højrebenet, er, at vi uundgåeligt vil få vores helbredsdata til at flyve rundt i "skyen". Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt af en lang række årsager, hvilket jeg vil overlade til debat i et andet forum. Uanset hvad, tyder det dog på, at fremtiden vil byde på endnu flere udfordringer i forhold til beskyttelse af personfølsomme data, end dem vi har i dag.

Jeg håber at dette indlæg har givet dig ny viden og inspiration i forhold til den fremtid for mobil sundhedsteknologi, der venter os lige om hjørnet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at tage kontakt til mig.

Stephan Sloth
  • Stephan Sloth

  • 26. marts 2015

Det bliver en fornøjelse! Vi elsker at møde nye mennesker, og har altid kaffe og lækkerier på kontoret.

Kontakt os