Bagvendt tilgang til IT Produktudvikling

Sådan indskrænker du dit produkt til den fundamentale løsning

I det følgende vil jeg forklare, hvad vi betegner som en bagvendt tilgang til IT produktudvikling. Lad mig starte med følgende sætning:

“Vores virksomhed vil godt have udviklet [en app], [en interaktiv installation], [et online projekt], eller [indsæt selv IT Projekt her]”.

Sådan starter rigtig mange af vores indledende kundemøder. Desværre opstår der problemer, når vi begynder og snakke mere konkret om produktet. Et af problemerne er, at kunderne ikke ved 100%, hvad de vil have. De har problemstillingen og idéen til produktet, men er ikke helt skarpe på detaljerne. Samtidig vil de fleste have hele produktet på én gang - hele visionen! Det er der overhovedet ikke noget galt i, men det resulterer ofte i, at vi ikke kan give et realistisk tilbud på opgaven. Ganske enkelt fordi det stadig er for ukonkret. Jamen hvad gør vi så? Vi foreslår en bagvendt tilgang - vi træder sammen et skridt bagud i stedet for adskillige skridt fremad

Lad mig lige uddybe det her med en bagvendt tilgang yderligere ;-)

En bagvendt tilgang

Det handler om at finde den fundamentale løsning igennem prototypeudvikling. Ganske enkelt at tage ideen eller den store vision og lave den mest forenklede version af produktet - en prototype. Altså den mest skrabede version af produktet, som stadig opfylder det overordnede formål.

Vi anbefaler vores kunder, at de starter med at investere en lille procentdel af deres budget på at få udviklet denne prototype. Prototypen hjælper med at teste antagelser, og undersøge om ideen skaber den ønskede værdi for slutbrugerne. Gør den ikke det - ja så har kunden sparet penge ved kun at bruge en brøkdel af budgettet. Alternativet var at bruge hele budgettet, og måske mere til, på den færdige forkromede løsning. Det kan være en farlig strategi, da det ikke er testet om den færdige løsning skaber den ønskede værdi.

Uanset udfaldet med en prototype, så ender vi oftest med én eller flere nye retninger hen mod en løsning på problemstillingen. Retninger, hvor prototypen måske allerede har vist værdien eller vist et uudnyttet potentiale, som er værd at udforske yderligere.

Skibstømreren

Uanset om det er et ukonkret eller mere konkret projekt med en større vision, så hjælper en tidlig prototype med at kvalificere den rigtige løsning. Den har til formål at finde den rette indgangsvinkel til den endelige løsning for på den måde at skabe et fundament, man kan bygge den store vision ovenpå. Det kan sammenlignes med en skibstømrer. Han skal først kende grundprincipperne, der får en båd til at flyde, før han kan bygge skroget, som danner fundamentet for resten af skibet. Bygger han båden uden at tænke konkret over, hvordan skroget skal bygges - ja, så er der meget stor risiko for, at båden bliver ustabil eller synker.

Hvorfor en bagvendt tilgang?

Formålet med en bagvendt tilgang er at fjerne så mange antagelser så tidligt i forløbet som overhovedet muligt, og i stedet basere løsningen på fakta. Til mødet sidder kunden med værdifuld viden inden for deres branche, og vi sidder med viden inden for IT produktudvikling. Denne viden indeholder antagelser, da vi og kunden drager vores egne “logiske” slutninger, baseret på vores (sparsomme) kendskab til den anden parts branche. En tidlig prototype hjælper med at eliminere disse antagelser ved at italesætte antagelserne og problemstillingen igennem en skrabet version af produktet. Prototypen, eller eventuelt en serie af prototyper, hjælper med at finde et fælles fodslag imellem kunden og os, så vi får justeret fokus på den samme løsning med det rette fundament. En løsning hvor slutbrugerne får den bedst mulige oplevelse med produktet.

Så lad os træde et skridt tilbage sammen og starte med skroget, så vi har et godt fundament at bygge videre på! Altså en bagvendt tilgang til IT produktudvikling :-)

David Andersen
  • David Andersen

  • 9. april 2015

Det bliver en fornøjelse! Vi elsker at møde nye mennesker, og har altid kaffe og lækkerier på kontoret.

Kontakt os